Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Arbeitsgruppe

519 Bytes hinzugefügt, 8 Januar
Vorhandene AGs
|
|WG Coordination
|WG Wiki
 
WG Website
 
WG Chats
|
|-
|WG Chats (CSCH)
|
|
|
|WG Infrastructure
|
|
|
|WG Coordination
|WG Newsletter (CSCH) WG Social Media (CSCH) WG Wiki (CSCH)
|
|-
|-
|WG Translation (CSCH)
|
|
|
|
|
|
|-
|Bereich Büro
|
|
|-
|AG Technik (Bern)
|
|
|
|
|
|
|-
|Bereich Aktion
|
|
|
|
|
|
|-
|AG Streiks und Demos (Bern)
|
|
|
|
|
|
|-
|AG Aktivistische Kunst (Bern)
|
|
|
|
|
|
|-
|AG Strike for Future (Bern)
|
|
|
|
|
|
|-
|AG Tour de Lorraine (Bern)
|
|
|
|
|
|
|-
|AG Texte und Musik (Bern)
|
|
|
|
|
|
|-
|AG Bildungsevens
|
|
|
|
|
|
|-
|AG Filmabende
|
|
|
|
|
|
|-
|Bereich Kommunikation
|
|
Bürokraten, interface-admin, Administratoren
1.650
Bearbeitungen

Navigationsmenü